Roofumşak üçek ýokarky çadyr
pol_ico_1

Roofumşak üçek ýokarky çadyr

“Arcadia” ýumşak üçek ýokarky çadyr dürli ululyklardan ýasalýar: 1,2 * 2.4M, 1.4 * 2.4M, 1,6 * 2.4M, 1.8 * 2.4M, şeýle hem iň çydamly suw geçirmeýän materiallar 280G polikotton, 600D göwher Oksford, 420D Oksford .Ululygy we materialy ikisi hem islege bagly.Çalt gurnalan we üçek barlarynda gurmak aňsat.Goşundy otagynyň aşagy hökmany.
 • Krowat bazasy: Lighteňil agramly alýumin list 1 mm galyňlykda
 • Polýuslar: Alýumin polýuslary Dia 16mm
 • Düşek: aýrylýan örtükli 6 sm ýokary dykyzlykly köpük
 • Syýahat reňki: velkro we fermuar bilen 450G PVC
 • Üçek penjire, aýakgap sumkasy hökmany
 • Üçek penjire, aýakgap sumkasy hökmany
pol_ico_2

Gaty gabykly üçek ýokarky çadyr

“Arcadia” gaty gabykly üçekdäki çadyr, kempir tirkegiňiz ýa-da awtoulagyňyz üçin çydamly, ýokary hilli .Hard Shell Rooftop çadyrlary has uzak dowam edýär we ýoluň size atýan zatlaryna has çydamlydyr.Diňe bir suw geçirmeýän bolmak bilen çäklenmän, gardan halas bolup, şemallary has gowy dolandyryp bilerler.Gaty gabykly üçek çadyrlary gurmak iň aňsat bolýar, sözüň doly manysynda olary üçek tekjelerine dakýarsyňyz, içeri girmäge taýyn bolanyňyzda bir tarapyny galdyryň we aňsat we ýönekeý, adatça az bolýar bir minut.
 • Ölçegi: 203 * 138 * 100CM
 • Gabyk: Fiberglas
 • Mata: 280G polikotton
 • Merdiwan Alýumin teleskopiki merdiwan
 • Düşek: aýrylýan örtükli 6 sm ýokary dykyzlykly köpük
 • Iki stil hökmany
Gaty gabykly üçek ýokarky çadyr
“Arcadia swag” çalt, aňsat, çydamly, howa çydamly, amatly 1 ýa-da 2 adam goşa, ýeke, şa ýa-da goşa ululykdaky kempir, gezelenç, gezelenç ýa-da dynç günleri üçin ajaýyp .Sagaglarda köpükli düşek bar, gurmak aňsat we hil kepilligimizi göteriň .Bu ýerde çyglaryň syzmagynyň öňüni alýan PVC suw geçirmeýän pol gyrasy hem bar. Kämilleşdirilen dizaýnda goşmaça güýç we durnuklylyk getirýän ýokary hilli alýumin polýuslary ulanylýar.
pol_ico_3

Stil

“Arcadia swag” çalt, aňsat, çydamly, howa çydamly, amatly 1 ýa-da 2 adam goşa, ýeke, şa ýa-da goşa ululykdaky kempir, gezelenç, gezelenç ýa-da dynç günleri üçin ajaýyp .Swaglar köpükli düşek, gurmak aňsat we hil kepilligimizi göteriň .Bu ýerde çyglaryň syzmagynyň öňüni alýan PVC suw geçirmeýän pol gyrasy hem bar. Kämilleşdirilen dizaýnda goşmaça güýç we durnuklylyk getirýän ýokary hilli alýumin polýuslary ulanylýar.
 • Mata: 400G polikotton, ýyrtyk, suw geçirmeýän
 • Polýuslar: 7.9MM Alýumin polýus
 • Fermuar: SBS markasy
 • Gat: 450G pvc
 • Köpükli düşek: aýrylýan örtükli 6 sm galyňlyk
 • OEM elýeterli
pol_ico_4

çadyr

“Arcadia”, islendik ulaga üçek tekerleri bilen laýyk gelmek üçin dürli ululykda yza çekilip bilinýän suw geçirmeýän desgalary öndürýär.Goşmaça bölekler bilen: gapdal diwarlar, tor otagy, gum poly we ş.m.
 • Ölçegi: müşderileriň islegi boýunça
 • Mata: 280G polikotton ýa-da 420D agyr Oksford
 • Polýuslar: Plastmassa gysgyçly uçurym
 • Toz örtügi: 600G PVC
çadyr